021-66396600

پشتیبانی 24 ساعته

سبد خرید

حمل بار

حمل بار:

ساعت کاری: ۱۰الی ۲۰

حقوق: ۱۵ملیون

شرایط کار: دارای طرح ترافیک باشد

محدودیت های منطقه ای مشخص می شود.