021-66396600

پشتیبانی 24 ساعته

سبد خرید

کار در انبار

کار در انبار:

 

ساعت کاری: ۸:۴۵ الی ۱۷:۴۵

حقوق: وزارت کار

بیمه:دارد

اضافه کاری: دارد

شرایط کار: بسته بندی محصولات و آماده سازی برای ارسال