021-66396600

پشتیبانی 24 ساعته

سبد خرید

تولید محتوا

تولید محتوا:

ساعت کاری: ۸:۴۵ الی ۱۷:۴۵ در صورت حضور در محل کار

حقوق: وزارت کار

بیمه:دارد

اضافه کاری:  درصورت حضور در محل کار دارد

شرایط کار: تولید محتوا اینستاگرام و شبکه های مجازی و بروز رسانی قیمت هاو محصولات سایت