021-66396600

پشتیبانی 24 ساعته

سبد خرید

فیلترها
دسته بندی محصولات
فیلتر دسته بندی محصولات
نوع آلیاژ
نوع آلیاژ
محصولات موجود
قیمت محصولات - slider
74.100.000 تومان5.462.500.000 تومان
دسته بندی محصولات
فیلتر دسته بندی محصولات
نوع آلیاژ
نوع آلیاژ
محصولات موجود
قیمت محصولات - slider
74.100.000 تومان5.462.500.000 تومان
موجود
لوله ۱۴ ضخامت ۱ میلیمتر آلیاژ sus 304 ساموین
۴۰۰,۰۰۰ تومان
تعداد
موجود
لوله ۳۸ ضخامت ۲ میلیمتر آلیاژ sus 304 ساموین
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
تعداد
موجود
لوله۳۸ ضخامت ۱ میلیمتر آلیاژ ۳۰۴ sus ساموین
۱,۰۷۰,۰۰۰ تومان
تعداد
موجود
لوله ۱۴ ضخامت ۲ میلیمتر آلیاژ SUS 304 ساموین
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تعداد
موجود
لوله ۱۶ ضخامت ۱ میلیمتر آلیاژ sus 304 ساموین
۴۴۶,۰۰۰ تومان
تعداد
موجود
لوله ۱۶ ضخامت ۱.۵ میلیمتر آلیاژ sus 304 ساموین
۶۸۴,۶۰۰ تومان
تعداد
موجود
لوله ۳۸ ضخامت ۱.۱ میلیمتر آلیاژ sus 304 ایرانی
۱,۱۲۸,۵۰۰ تومان
تعداد
موجود
لوله ۱۶ ضخامت ۰.۳۵ میلیمتر آلیاژ ۳۰۴ sus ایرانی
۱۶۱,۵۰۰ تومان
تعداد
موجود
لوله ۰.۳۵×۱۶ مارپیچ طلایی آلیاژ ۳۰۴
۱۶۹,۶۸۰ تومان
تعداد
موجود
لوله ۱۶ ضخامت ۰.۵ میلیمتر آلیاژ ۳۰۴ sus ساموین
۲۲۳,۴۷۷ تومان
تعداد
موجود
لوله ۱۶ ضخامت ۰.۶ میلیمتر آلیاژ ۳۰۴ ایرانی
۲۷۴,۶۲۰ تومان
تعداد
موجود
لوله ۱۶ ضخامت ۰.۸ میلیمتر آلیاژ ۳۰۴ sus ایرانی
۳۴۸,۶۴۸ تومان
تعداد
موجود
لوله ۱۹ ضخامت ۰.۶ میلیمتر استیل آلیاژ چینی۳۰۴
۳۳۸,۳۰۰ تومان
تعداد
موجود
لوله ۲۵ ضخامت ۰.۶ میلیمتر آلیاژ ۳۰۴ ایرانی
۴۱۸,۰۰۰ تومان
تعداد
موجود
لوله ۲۵ ضخامت ۰.۶ میلیمتر آلیاژ ۳۰۴ چینی
۴۱۴,۲۰۰ تومان
تعداد