021-66396600

پشتیبانی 24 ساعته

سبد خرید

فیلترها
دسته بندی محصولات
فیلتر دسته بندی محصولات
نوع آلیاژ
نوع آلیاژ
محصولات موجود
قیمت محصولات - slider
721.644.000 تومان605.113.740.000 تومان
دسته بندی محصولات
فیلتر دسته بندی محصولات
نوع آلیاژ
نوع آلیاژ
محصولات موجود
قیمت محصولات - slider
721.644.000 تومان605.113.740.000 تومان
موجود
ورق ۱.۲۵×۲.۵ ضخامت ۲ میلیمتر آلیاژ ۳۰۴
۹,۰۶۱,۶۰۰ تومان
تعداد
موجود
ورق ۱.۲۵×۲.۵ ضخامت ۲.۵ میلیمتر آلیاژ ۳۰۴
۱۱,۴۶۸,۰۰۰ تومان
تعداد
موجود
ورق ۱×۲ ضخامت ۲ میلیمتر آلیاژ ۳۰۴
۵,۸۲۸,۰۰۰ تومان
تعداد
موجود
ورق ۲×۱ضخامت ۰.۵ میلیمتر مات نگیر(۳۰۴)
۱,۴۶۶,۴۰۰ تومان
تعداد
ورق رول عرض1000 ضخامت 2.5 آلیاژ 304
موجود
ورق رول عرض۱۰۰۰ ضخامت ۲.۵ آلیاژ ۳۰۴
۵۲۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
تعداد
ورق 2×1ضخامت 0.8 میلیمتر مات نگیر(304)
موجود
ورق ۲×۱ضخامت ۰.۸ میلیمتر مات نگیر(۳۰۴)
۲,۳۴۶,۲۴۰ تومان
تعداد
موجود
ورق ۲×۱ضخامت ۰.۶ میلیمتر خشدار نگیر (۳۰۴) روکشدار
۱,۹۱۶,۲۵۰ تومان
تعداد
ورق 2×1ضخامت 0.8 میلیمتر مات نگیر(304)
موجود
ورق ۲×۱ضخامت ۰.۶ میلیمتر مات نگیر(۳۰۴)
۱,۶۳۵,۶۰۰ تومان
تعداد
موجود
ورق ۲×۱ضخامت ۰.۷ میلیمتر خشدار نگیر(۳۰۴) روکشدار
۲,۲۳۶,۵۰۰ تومان
تعداد
ورق 2×1ضخامت 0.8 میلیمتر مات نگیر(304)
موجود
ورق ۲×۱ضخامت ۰.۷ میلیمتر مات نگیر(۳۰۴)
۲,۰۵۲,۹۶۰ تومان
تعداد
موجود
ورق ۲×۱ضخامت ۰.۸ میلیمتر خشدار نگیر(۳۰۴) روکشدار
۲,۵۷۲,۵۰۰ تومان
تعداد
موجود
ورق ۲×۱ضخامت ۰.۸ میلیمتر مات نگیر(۳۰۴)
۲,۲۲۷,۶۸۰ تومان
تعداد
ورق 2×1ضخامت 0.8 میلیمتر مات نگیر(304)
موجود
ورق ۲×۱ضخامت ۰.۹ میلیمتر مات نگیر(۳۰۴)
۲,۶۳۹,۵۲۰ تومان
تعداد