021-66396600

پشتیبانی 24 ساعته

سبد خرید

فیلترها
دسته بندی محصولات
فیلتر دسته بندی محصولات
نوع آلیاژ
نوع آلیاژ
محصولات موجود
قیمت محصولات - slider
94.500.000 تومان76.982.063.000 تومان
دسته بندی محصولات
فیلتر دسته بندی محصولات
نوع آلیاژ
نوع آلیاژ
محصولات موجود
قیمت محصولات - slider
94.500.000 تومان76.982.063.000 تومان
موجود
میلگرد ۱۰ میلیمتر استیل آلیاژ ۳۰۴ (۶متری)
۷۶۹,۵۴۵ تومان
تعداد
موجود
میلگرد ۱۰۰ میلیمتر استیل آلیاژ ۳۰۴ (۶متری)
۷۶,۹۸۲,۰۶۳ تومان
تعداد
موجود
میلگرد ۱۲ میلیمتر استیل آلیاژ ۳۰۴ (۶متری)
۱,۱۰۸,۰۱۳ تومان
تعداد
موجود
میلگرد ۱۴ میلیمتر استیل آلیاژ ۳۰۴ (۶متری)
۱,۵۰۸,۸۴۹ تومان
تعداد
موجود
میلگرد ۱۶ میلیمتر استیل آلیاژ ۳۰۴ (۶متری)
۱,۹۷۰,۷۴۱ تومان
تعداد
موجود
میلگرد ۱۸ میلیمتر استیل آلیاژ ۳۰۴ (۶متری)
۲,۴۹۴,۲۱۹ تومان
تعداد
موجود
میلگرد ۲۰ میلیمتر استیل آلیاژ ۳۰۴ (۶متری)
۳,۰۷۹,۲۸۳ تومان
تعداد
موجود
میلگرد ۲۵ میلیمتر استیل آلیاژ ۳۰۴ (۶متری)
۴,۸۱۱,۴۳۲ تومان
تعداد
موجود
میلگرد ۳۰ میلیمتر استیل آلیاژ ۳۰۴ (۶متری)
۶,۹۲۸,۳۸۶ تومان
تعداد
موجود
میلگرد ۳۵ میلیمتر استیل آلیاژ ۳۰۴ (۶متری)
۹,۴۳۰,۳۵۶ تومان
تعداد
موجود
میلگرد ۴۰ میلیمتر استیل آلیاژ ۳۰۴ (۶متری)
۱۲,۳۱۷,۱۳۰ تومان
تعداد
موجود
میلگرد ۴۵ میلیمتر استیل آلیاژ ۳۰۴ (۶متری)
۱۵,۵۸۸,۹۲۱ تومان
تعداد
موجود
میلگرد ۵۰ میلیمتر استیل آلیاژ ۳۰۴ (۶متری)
۱۹,۲۴۵,۵۱۶ تومان
تعداد
موجود
میلگرد ۶ میلیمتر استیل آلیاژ ۳۰۴ (۶متری)
۲۷۷,۱۳۶ تومان
تعداد
موجود
میلگرد ۶۰ میلیمتر استیل آلیاژ ۳۰۴ (۶متری)
۲۷,۷۱۳,۵۴۳ تومان
تعداد
موجود
میلگرد ۷۰ میلیمتر استیل آلیاژ ۳۰۴ (۶متری)
۳۷,۷۲۱,۲۱۱ تومان
تعداد
موجود
میلگرد ۸ میلیمتر استیل آلیاژ ۳۰۴ (۶متری)
۴۹۱,۷۱۵ تومان
تعداد