021-66396600

پشتیبانی 24 ساعته

سبد خرید

فیلترها
دسته بندی محصولات
فیلتر دسته بندی محصولات
نوع آلیاژ
نوع آلیاژ
محصولات موجود
قیمت محصولات - slider
45.000.000 تومان1.990.000.000 تومان
دسته بندی محصولات
فیلتر دسته بندی محصولات
نوع آلیاژ
نوع آلیاژ
محصولات موجود
قیمت محصولات - slider
45.000.000 تومان1.990.000.000 تومان
موجود
پایه دوسر گلابی ۵۱ استیل آلیاژ ۲۰۱ ضخامت ۰.۸ میل
۲۴۰,۰۰۰ تومان
تعداد
موجود
پایه دوسرگلابی ۳۸ استیل آلیاژ ۲۰۱ ضخامت ۰.۸ میلیمتر
۱۱۵,۰۰۰ تومان
تعداد
موجود
پایه سه ردیف (خط) ۷۴ سانتی ۳۸ استیل آلیاژ ۲۰۱ ضخامت ۰.۵
۴۹,۰۰۰ تومان
تعداد
موجود
پایه لوزی ۳۸ استیل طلایی آلیاژ ۳۰۴
۱۱۵,۰۰۰ تومان
تعداد
موجود
پایه لوزی ۵۱ استیل طلایی آلیاژ ۳۰۴
۱۹۵,۰۰۰ تومان
تعداد
موجود
پایه پروفیلی ۶۰ در ۲۰شیشه خور و لوله خور ارتفاع ۱۰۵ سانتی استیل
۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
تعداد
موجود
پایه پلکسی۳۸ میلی متری دوسر گلابی میلترانس خور ۵۰ سانتی طلایی
۳۵۰,۰۰۰ تومان
تعداد
موجود
پایه لوزی۵۱ استیل ضخامت ۰.۷ آلیاژ ۳۰۴
۱۸۵,۰۰۰ تومان
تعداد
موجود
پایه مارپیچ ۳۸ استیل ضخامت ۰.۵ آلیاژ ۲۰۱
۵۰,۰۰۰ تومان
تعداد
موجود
پایه مارپیچ ۸۴سانتی ۲۵ استیل ضخامت ۰.۵ آلیاژ ۲۰۱
۶۵,۰۰۰ تومان
تعداد
موجود
پایه مارپیچ ۳۸ استیل ضخامت ۰.۵ آلیاژ ۳۰۴
۹۵,۰۰۰ تومان
تعداد
موجود
پایه مارپیچ ۳۸ استیل ۸۴سانتی ضخامت ۰.۵ آلیاژ ۳۰۴
۱۰۰,۰۰۰ تومان
تعداد
موجود
پایه مارپیچ ۵۱ استیل ضخامت ۰.۵ آلیاژ ۳۰۴
۱۳۵,۰۰۰ تومان
تعداد
موجود
پایه مارپیچ ۵۱ استیل ضخامت ۰.۵ آلیاژ ۲۰۱
۹۰,۰۰۰ تومان
تعداد
موجود
پایه اشکی استارت طلایی با چوب سفید ( بدون لوله)
۴۸۵,۰۰۰ تومان
تعداد
موجود
پایه اشکی استارت طلایی با چوب قهوه ایی (بدون لوله)
۴۸۰,۰۰۰ تومان
تعداد
موجود
پایه اشکی استارت کروم با چوب سفید (بدون لوله)
۴۸۵,۰۰۰ تومان
تعداد