021-66396600

پشتیبانی 24 ساعته

سبد خرید

فتوشاپ کار

فتوشاپ کار:

 

ساعت کاری: ۸:۴۵ الی ۱۷:۴۵ در صورت حضور در محل کار

حقوق: وزارت کار و پروژه ای

بیمه:دارد

اضافه کاری:  درصورت حضور در محل کار دارد

شرایط کار: انجام پروژه های فتوشاپ به صورت دوره ای یا انجام پروژه های فتوشاپ به صورت استخدامی