021-66396600

پشتیبانی 24 ساعته

سبد خرید

فیلترها
دسته بندی محصولات
فیلتر دسته بندی محصولات
نوع آلیاژ
نوع آلیاژ
محصولات موجود
قیمت محصولات - slider
1.633.500.000 تومان270.413.217.000 تومان
دسته بندی محصولات
فیلتر دسته بندی محصولات
نوع آلیاژ
نوع آلیاژ
محصولات موجود
قیمت محصولات - slider
1.633.500.000 تومان270.413.217.000 تومان
موجود
ورق ۱.۲۵×۲.۵ ضخامت ۲ میلیمتر آلیاژ ۳۰۴
۱۲,۳۹۹,۴۵۰ تومان
تعداد
موجود
ورق ۱.۲۵×۲.۵ ضخامت ۲.۵ میلیمتر آلیاژ ۳۰۴
۱۵,۶۹۲,۲۵۰ تومان
تعداد
موجود
ورق ۱×۲ ضخامت ۲ میلیمتر آلیاژ ۳۰۴
۷,۹۷۴,۷۵۰ تومان
تعداد
موجود
ورق ۲×۱ضخامت ۰.۵ میلیمتر مات نگیر(۳۰۴)
۱,۶۳۳,۵۰۰ تومان
تعداد
ورق 2×1ضخامت 0.8 میلیمتر مات نگیر(304)
موجود
ورق ۲×۱ضخامت ۰.۸ میلیمتر مات نگیر(۳۰۴)
۲,۴۹۳,۷۵۰ تومان
تعداد
ورق 2×1ضخامت 0.8 میلیمتر مات نگیر(304)
موجود
ورق ۲×۱ضخامت ۰.۶ میلیمتر مات نگیر(۳۰۴)
۱,۷۳۵,۶۵۰ تومان
تعداد
ورق 2×1ضخامت 0.8 میلیمتر مات نگیر(304)
موجود
ورق ۲×۱ضخامت ۰.۷ میلیمتر مات نگیر(۳۰۴)
۲,۱۷۸,۵۴۰ تومان
تعداد
ورق 2×1ضخامت 0.8 میلیمتر مات نگیر(304)
موجود
ورق ۲×۱ضخامت ۰.۹ میلیمتر مات نگیر(۳۰۴)
۲,۷۹۳,۰۰۰ تومان
تعداد
ورق 2×1ضخامت 0.8 میلیمتر مات نگیر(304)
موجود
ورق ۲×۱ضخامت ۱ میلیمتر مات نگیر(۳۰۴)
۲,۷۸۷,۷۵۰ تومان
تعداد