زانو دوسر لوله خور ۵۱ ضخامت ۰.۸ میلیمتر طلایی آلیاژ ۳۰۴